CComboBox::Copy

nieważne Copy( );

Uwagi

Kopiuje bieżącego zaznaczenia, jeśli w formancie edycyjnym pola kombi Schowka w formacie CF_TEXT.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::Clear, CComboBox::Cut, CComboBox::Paste, WM_COPY

Index