CComboBox::Clear

nieważne Clear( );

Uwagi

Usuwa (czyści) bieżącego zaznaczenia, jeśli w formancie edycyjnym pola kombi.

Aby usunąć bieżące zaznaczenie i miejsce usuniętego zawartość do Schowka, należy użyć funkcji członek Cut.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::Copy, CComboBox::Cut, CComboBox::Paste, WM_CLEAR

Index