Członkowie klasy CColorDialog

Członkowie danych

m_cc Struktura służąca do dostosować ustawienia okna dialogowego.

Budowa

CColorDialog Obiekt CColorDialog.

Operacje

DoModal Wyświetla okno dialogowe kolorów i pozwala na dokonanie wyboru.
GetColor Zwraca struktury COLORREF zawierających wartości wybranego koloru.
GetSavedCustomColors Pobiera kolory niestandardowe utworzone przez użytkownika.
SetCurrentColor Wymusza bieżącego zaznaczenia koloru określonego koloru.

Overridables

OnColorOK Zastąpić do sprawdzania poprawności kolor weszła w oknie dialogowym.

Omówie&nie CColorDialog |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index