CColorDialog::OnColorOK

wirtualne BOOL OnColorOK ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli okno dialogowe nie powinien zostać odwołany; inny sposób 0 do akceptowania koloru, który został wprowadzony.

Uwagi

Tej funkcji należy zastąpić tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba zapewnienia niestandardowe sprawdzania poprawności koloru weszła w oknie dialogowym. Ta funkcja umożliwia odrzucania koloru wprowadzane przez użytkownika na wspólne okno dialogowe kolorów z jakiegokolwiek powodu specyficznych dla aplikacji. Zazwyczaj nie można muszą używać tej funkcji, ponieważ ramach zapewnia domyślne sprawdzania poprawności kolorów i wyświetla okno komunikatu, jeśli wprowadzono nieprawidłowy kolorów.

Funkcja Państwa GetColor Aby uzyskać wartości RGB kolorów.

Jeśli zwracany jest 0, okno dialogowe będzie nadal wyświetlane w kolejności do wprowadź nazwę innego użytkownika.

Omówie&nie CColorDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index