CColorDialog::m_cc

CHOOSECOLOR m_cc;

Uwagi

Struktura typu CHOOSECOLOR, którego członkowie przechowuje właściwości i wartości okna dialogowego. Po konstruowania obiektu CColorDialog , można użyć m_cc , aby ustawić różne aspekty okno dialogowe przed wywołaniem funkcji członek DoModal.

Omówie&nie CColorDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index