CColorDialog::DoModal

wirtualne int DoModal ( );

Wartość zwracany

IDOK lub IDCANCEL. Jeśli zwracany jest IDCANCEL , wywołanie systemu Windows funkcji CommDlgExtendedError w celu określenia, czy wystąpił błąd.

IDOK i IDCANCEL są stałymi, które wskazują, czy użytkownik zaznaczony przycisk OK i Anuluj.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wyświetlić okno dialogowe kolorów wspólnego systemu Windows i umożliwia użytkownikowi wybrać kolor.

Jeśli chcesz zainicjować różnych opcji okno dialogowe kolorów przez ustawienie członków o strukturze m_cc , należy to zrobić, przed wywołaniem metody DoModal , ale po skonstruowany obiekt okno dialogowe.

Po wywołaniu DoModal, można wywołać innych funkcji pobierania ustawień lub informacje wprowadzane przez użytkownika w oknie dialogowym.

Omówie&nie CColorDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDialog::DoModal, CColorDialog::CColorDialog

Index