CColorDialog::CColorDialog

CColorDialog ( COLORREF clrInit = 0, DWORD dwFlags = 0, CWnd * pParentWnd = NULL );

Parametry

clrInit

Domyślny wybór kolorów. Jeżeli wartość nie zostanie określona, domyślnie przyjmowana jest RGB(0,0,0) (czarny).

dwFlags

Zestaw flag, które dostosowywanie funkcji i wygląd okna dialogowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz CHOOSECOLOR struktury w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

pParentWnd

Wskaźnik, aby oknie dialogowym okna nadrzędnego lub właściciela.

Uwagi

Obiekt CColorDialog.

Omówie&nie CColorDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDialog::DoModal

Index