Członkowie klasy CCmdUI

Członkowie danych

m_nID Identyfikator obiektu interfejs użytkownika.
m_nIndex Indeks obiektu interfejs użytkownika.
m_pMenu Punkty do menu, reprezentowane przez obiekt CCmdUI.
m_pSubMenu Punkty do zamkniętego podmenu, reprezentowane przez obiekt CCmdUI.
m_pOther Wskazuje na obiekt window, który przesłał zgłoszenie.

Operacje

Włącz Włącza lub wyłącza element interfejsu użytkownika dla tego polecenia.
SetCheck Ustawia stan wyboru element interfejsu użytkownika dla tego polecenia.
SetRadio Podobnie jak funkcja Państwa SetCheck ale działa na grupy opcji.
SetText Ustawia tekst element interfejsu użytkownika dla tego polecenia.
ContinueRouting Informuje nadal routingu do bieżącej wiadomości w łańcuchu obsługi mechanizmu routingu polecenia.

Omówie&nie CCmdUI |nbsp; Wykres hierarchii

Index