CCmdUI::SetText

wirtualne nieważne SetText ( LPCTSTR lpszText );

Parametry

lpszText

Wskaźnik ciąg tekstowy.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustawić tekst element interfejsu użytkownika dla tego polecenia.

Omówie&nie CCmdUI |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCmdUI::Enable

Index