CCmdUI::SetRadio

wirtualne nieważne SetRadio ( BOOL bOn = TRUE );

Parametry

bOn

TRUE umożliwiające zapas; inny sposób Fałsz.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić element interfejsu użytkownika dla tego polecenia Państwu odpowiedniej kontroli. Ta funkcja Członkowskie działa podobnie jak SetCheck, z tym wyjątkiem, że działa on na elementy interfejsu użytkownika, działając jako część grupy opcji. Nie jest automatyczne usunięcie zaznaczenia innego elementów w grupie, chyba że same elementy utrzymania zachowanie grupa opcji.

Omówie&nie CCmdUI |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCmdUI::SetCheck

Index