CCmdUI::SetCheck

wirtualne nieważne SetCheck ( int nCheck = 1 );

Parametry

nCheck

Określa stan wyboru, aby ustawić. Jeśli 0, usuwa zaznaczenie; Jeśli 1, kontrole; i jeżeli jest to 2, ustawia nieokreślone.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić element interfejsu użytkownika dla tego polecenia Państwu odpowiedniej kontroli. Ta funkcja Członkowskie działa dla elementów menu i przyciski paska narzędzi. Stanu nieokreślonego dotyczy tylko przyciski paska narzędzi.

Omówie&nie CCmdUI |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCmdUI::SetRadio

Index