CCmdUI::m_nID

Uwagi

Identyfikator elementu menu, przycisku paska narzędzi lub innych obiektów interfejsu użytkownika, reprezentowane przez obiekt CCmdUI.

Omówie&nie CCmdUI |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index