CCmdUI::Enable

wirtualne nieważne Włączyć ( BOOL bOn = TRUE );

Parametry

bOn

TRUE umożliwiające zapas, wartość FALSE , aby ją wyłączyć.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby włączyć lub wyłączyć element interfejsu użytkownika dla tego polecenia.

Omówie&nie CCmdUI |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCmdUI::SetCheck

Index