CCmdUI::ContinueRouting

nieważne ContinueRouting ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek stwierdzić nadal routingu do bieżącej wiadomości w łańcuchu obsługi mechanizmu routingu polecenia.

Jest to funkcja Zaawansowane Państwa, który powinien być używany w połączeniu z programu obsługi ON_COMMAND_EX , która zwraca wartość FALSE. Aby uzyskać więcej informacji zobacz technicznych Uwaga 21.

Omówie&nie CCmdUI |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index