Członkowie klasy CCmdTarget

Atrybuty

FromIDispatch Zwraca wskaźnik do obiektu CCmdTarget skojarzonego z wskaźnika interfejsu IDispatch.
GetIDispatch Zwraca wskaźnik do obiektu IDispatch skojarzone z obiektem CCmdTarget.
IsResultExpected Zwraca wartość różną od zera, jeśli funkcja automatyzacji powinien zwracać wartość.

Operacje

BeginWaitCursor Wyświetla kursor jako Klepsydra kursora.
EnableAutomation Umożliwia automatyzacji OLE dla obiektu CCmdTarget.
EndWaitCursor Powraca do poprzedniego kursora.
RestoreWaitCursor Przywraca Klepsydra kursora.

Overridables

OnCmdMsg Komunikaty polecenia tras i wysyłki.
OnFinalRelease Czyści po wydaniu ostatnio odniesienia OLE.

Omówie&nie CCmdTarget |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index