CCmdTarget::OnFinalRelease

wirtualne nieważne OnFinalRelease ( );

Uwagi

O nazwie ramy podczas ostatniego odniesienia OLE do lub z obiektu zostanie zwolniona. Zastąpienie tej funkcji specjalnych dla tej sytuacji. Domyślna implementacja usuwa obiekt.

Omówie&nie CCmdTarget |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerItem

Index