CCmdTarget::IsResultExpected

BOOL IsResultExpected ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja automatyzacji powinien zwracać wartość; inny sposób 0.

Uwagi

Użyj IsResultExpected aby upewnić się, czy klient oczekuje zwrotu wartości z jego wywołanie funkcji automatyzacji. Interfejs OLE dostarcza informacji dla MFC dotyczących tego, czy klient jest przy użyciu lub ignorowanie wyników wywołania funkcji i MFC z kolei używa tych informacji do określenia w wyniku wywołania IsResultExpected. Produkcja wartość zwracany jest czas - lub kosztowny, może zwiększyć wydajność przez wywołanie tej funkcji przed obliczeniowych wartość zwracany.

Ta funkcja zwraca 0, tylko wtedy, gdy tak, że będzie uzyskać prawidłowe zwracane wartości z innych funkcji automatyzacji, Jeśli zadzwonisz je z funkcji automatyzacji, klienta wywołał.

IsResultExpected zwraca wartość różną od zera, jeśli wywołana, gdy wywołanie funkcji automatyzacji nie jest w toku.

Omówie&nie CCmdTarget |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCmdTarget::GetIDispatch, CCmdTarget::EnableAutomation

Index