CCmdTarget::GetIDispatch

LPDISPATCH GetIDispatch ( BOOL bAddRef );

Wartość zwracany

Wskaźnik IDispatch skojarzone z obiektem.

Parametry

bAddRef

Określa, czy przyrost wartości licznika odwołań do obiektu.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać wskaźnika interfejsu IDispatch z metodą automatyzacji, który zwraca wskaźnika interfejsu IDispatch albo ma wskaźnika interfejsu IDispatch przez odniesienie.

Dla obiektów, które wywołują EnableAutomation w ich konstruktorów, czyniąc je automatyzacji włączona ta funkcja zwraca wskaźnik wykonania Fundacji klasy interfejsu IDispatch , który jest używany przez klientów, którzy komunikowanie się za pośrednictwem interfejsu IDispatch . Wywołanie funkcji automatycznie doda odwołanie wskaźnika, więc nie jest konieczne do wywołania do IUnknown::AddRef.

Omówie&nie CCmdTarget |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCmdTarget::EnableAutomation, COleDispatchDriver, IUnknown::Release

Index