CCmdTarget::EnableAutomation

nieważne EnableAutomation ( );

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu automatyzacji OLE dla obiektu. Ta funkcja nazywa się zazwyczaj z konstruktora obiektu i powinna zostać wywołana tylko, jeśli mapy wysyłki została zadeklarowana w klasie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących automatyzacji zobacz artykuły Klientów automatyzacji i Serwery automatyzacji w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CCmdTarget |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też DECLARE_DISPATCH_MAP, DECLARE_OLECREATE

Index