CClientDC

Klasa CClientDC jest pochodną CDC i dba o wywoływanie funkcji Windows GetDC w czasie budowy i ReleaseDC w zniszczeniu czasie. Oznacza to, że kontekstu urządzenia skojarzonego z obiektem CClientDC stanowi obszar klienta okna.

Aby uzyskać więcej informacji o CClientDC, zobacz Kontekstów urządzeń w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxwin.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  MFC próbki MDI

Zobacz też CDC

Index