CClie&ntDC::m_hWndnbsp;

Uwagi

HWND wskaźnika CWnd , wykorzystywanych do konstruowania obiektu CClientDC . m_hWnd jest zmienną chronionych.

Omówienie CClientDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index