CClie&ntDC::CClientDCnbsp;

CClientDC ( CWnd * pWnd );
rzut ( CResourceException );

Parametry

pWnd

Okno którego obszaru klienta będzie uzyskiwał dostęp do obiektu kontekstu urządzenia.

Uwagi

Konstrukcje obiekt CClientDC , który uzyskuje dostęp do obszaru klienckiego CWnd wskazywanego przez pWnd. Konstruktora wywołuje funkcję Windows GetDC.

Wyjątek (typu CResourceException) jest generowany, jeśli wywołanie Windows GetDC nie powiedzie się. Kontekstu urządzenia mogą nie być dostępne, jeśli system Windows już została przydzielona wszystkie jego kontekstów dostępnego urządzenia. Aplikacja konkuruje na pięć wspólnej kontekstów limitu czasu wyświetlania dostępnych w danej chwili w systemie Windows.

Omówienie CClientDC |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index