CCheckListBox

Klasa CCheckListBox oferuje funkcjonalność w polu Lista kontrolna systemu Windows. "Pole Lista kontrolna" Wyświetla listę elementów, takich jak nazwy plików. Każda pozycja na liście ma obok niej, że użytkownik może zaznacz lub wyczyść pole wyboru.

CCheckListBox jest tylko dla formantów rysowania przez właściciela, ponieważ lista zawiera więcej niż ciągi tekstowe. W najprostszym pole Lista kontrolna zawiera ciągi tekstowe i pola wyboru, ale nie trzeba wcale się tekst. Na przykład może mieć listę małych mapy bitowe pole wyboru obok każdego elementu.

Aby utworzyć własne pole Lista kontrolna, własne klasy musi pochodzić od CCheckListBox. Do uzyskania własne klasy, napisz konstruktora dla klasy pochodnej, a następnie wywołaj Tworzenie.

Jeśli pole listy kontrolnej jest pole listy kontrolnej domyślne (lista ciągów o rozmiarze domyślnym pola wyboru z lewej strony każdego), można użyć domyślnych CCheckListBox::DrawItem narysuj pole Lista kontrolna. W przeciwnym razie należy zastąpić funkcję CListBox::CompareItem i funkcje CCheckListBox::DrawItem i CCheckListBox::MeasureItem.

Można utworzyć pole listy kontrolnej z szablonu okno dialogowe albo bezpośrednio w kodzie.

# include lt;afxwin.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbkinbsp; Próbki MFC TSTCON

Zobacz też CListBox

Index