CCheckListBox::SetCheck

void SetCheck (int nIndex, int nCheck );

Parametry

nIndex

Indeks elementu, którego pole wyboru ma zostać utworzona.

nCheck

Stan pola wyboru: 0 dla zwykłego, 1 sprawdzone i 2 dla nieokreślonego.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić pole wyboru w pozycji określonej przez nIndex.

Omówie&nie CCheckListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCheckListBox::SetCheckStyle, CCheckListBox::GetCheck, CCheckListBox::GetCheckStyle

Index