CCheckListBox::GetCheckStyle

UINT GetCheckStyle);

Wartość zwracany

Styl formantu wyboru.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do stylu pola listy kontrolnej. Uzyskać informacje o możliwych style, SetCheckStyle.

Omówie&nie CCheckListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCheckListBox::OnGetCheckPosition, CCheckListBox::SetCheck, CCheckListBox::SetCheckStyle, CCheckListBox::GetCheck

Index