CCheckListBox::GetCheck

int GetCheck (int nIndex );

Wartość zwracany

Zera jeśli element nie jest sprawdzana 1, jeśli jest zaznaczone i 2 Jeśli to jest nieokreślone.

Parametry

nIndex

Indeks elementu, którego stan wyboru ma być pobrana.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu ustalenia stanu wyboru element.

Omówie&nie CCheckListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCheckListBox::OnGetCheckPosition, CCheckListBox::SetCheck, CCheckListBox::SetCheckStyle, CCheckListBox::GetCheckStyle

Index