CCheckListBox::Enable

void Włącz (int nIndex, BOOL bWłączony = TRUE);

Parametry

nIndex

Indeks elementu pola listy kontrolnej włączone.

bWłączony

Określa, czy element jest włączona.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do włączania lub wyłączania elementu okna Lista kontrolna.

Omówie&nie CCheckListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCheckListBox::IsEnabled

Index