CCheckListBox::DrawItem

wirtualnej DrawItem void (LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct );

Parametry

lpDrawItemStruct

Długie wskaźnika do struktury DRAWITEMSTRUCT , który zawiera informacje o typie rysunku wymagane.

Uwagi

Wywoływany przez ram, gdy wizualne aspekt zmiany pole rysowane właściciel listy kontrolnej. Członkowie itemAction i itemState struktury DRAWITEMSTRUCT definiowania rysunku akcję, która ma być wykonywana.

Domyślnie ta funkcja zwraca domyślną listę wyboru, składający się z listy ciągów o rozmiarze domyślnym pole wyboru z lewej strony. Rozmiar listy checkbox jest określona w Tworzenie.

Zastąpić tę funkcję Państwa do wdrożenia rysowania pól listy kontrolnej rysowania przez właściciela, które nie są domyślnie, takie jak pola listy kontrolnej z listami, które nie są ciągi, o zmiennej wysokości elementów lub z pola wyboru, które są po lewej stronie. Wniosek należy przywrócić wszystkie obiekty interfejsu (GDI) urządzenia grafiki, które wybranego kontekstu wyświetlania dostarczonych w lpDrawItemStruct przed zakończeniem tej funkcji członek.

Jeśli lista kontrolna pole elementy nie są tej samej wysokości, stylu pola listy kontrolnej (określony w części Tworzenie) muszą być LBS_OWNERVARIABLEi należy zastąpić funkcję MeasureItem.

Omówie&nie CCheckListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCheckListBox::Create, CCheckListBox::MeasureItem

Index