CCachedDataPathProperty::m_Cache

CMemFile m_Cache;

Uwagi

Zawiera nazwę klasy pliku pamięci, w której dane są buforowane. Plik pamięci są przechowywane w pamięci RAM, zamiast na dysku.

Omówie&nie CCachedDataPathProperty |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDataPathProperty

Index