CByteArray

Klasa CByteArray obsługuje dynamiczne tablice bajtów.

Funkcje składowe CByteArray są podobne do funkcji członek klasy CObArray. Ze względu na podobieństwa można użyć dokumentacji referencyjnej CObArray dla Państwa funkcji szczegóły. Wszędzie tam, gdzie zostanie wyświetlony wskaźnik CObject jako wartości parametru lub return funkcji, zastąpić BAJT.

CObject * CObArray::GetAt (int lt; nIndex >) stała

na przykład tłumaczy się

BAJT CByteArray::GetAt (int lt; nIndex >) stała

CByteArray włącza makro IMPLEMENT_SERIAL obsługuje serializacji i dumpingu z jej elementów. Jeśli tablica bajtów jest przechowywany do archiwum, albo z nadmiernie wstawiania (lt; <) operatora lub funkcją Członkowskie Serialize , każdy element jest z kolei seryjny.

Uwaga   Przed zastosowaniem tablicy, użyj SetSize aby ustalić jego rozmiar i przydzielić pamięci dla niego. Jeśli nie używasz SetSize, dodawanie elementów do macierzy powoduje jego często ponownie rozdzielone i kopiowane. Częste zmiany alokacji i kopiowanie są nieefektywne i można fragmentuj pamięci.

Jeśli dane wyjściowe z poszczególnych elementów w tablicy muszą debugowania, należy ustawić na 1 lub większą głębię obiektu CDumpContext.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CByteArray, zobacz artykuł kolekcji w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxcoll.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CObArray

Index