Członkowie klasy CButton

Budowa

CButton Obiekt CButton.

Inicjowanie

Tworzenie Tworzy formantu przycisku systemu Windows i dołącza go do obiektu CButton.

Operacje

GetState Pobiera Państwo wyboru, wyróżnij Państwa i Państwa fokusu formantu przycisku.
SetState Ustawia stan wyróżnienia formantu przycisku.
GetCheck Pobiera Państwo wyboru formant przycisku.
SetCheck Ustawia stan wyboru formant przycisku.
GetButtonStyle Pobiera informacje o stylu formantu przycisku.
SetButtonStyle Zmienia styl przycisku.
GetIcon Pobiera uchwyt ikony, ustawiona wcześniej za SetIcon.
SetIcon Określa ikonę mają być wyświetlane na przycisku.
GetBitmap Pobiera uchwyt bitmapy, ustawiona wcześniej za SetBitmap.
SetBitmap Określa mapę bitową mają być wyświetlane na przycisku.
GetCursor Pobiera uchwyt obrazu kursora, ustawiona wcześniej za SetCursor.
SetCursor Określa obraz kursor mają być wyświetlane na przycisku.

Overridables

DrawItem Zastępowanie, aby narysować obiekt CButton rysowane właściciela.

Omówienie CButton |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index