CButton::SetState

nieważne SetState ( BOOL bHighlight );

Parametry

bHighlight

Określa, czy przycisk jest wyróżniony. Wartość niezerową podświetlenia przycisku; wartość 0 usuwa wszelkie podświetlanie.

Uwagi

Ustawia stan wyróżnienia formantu przycisku.

Wyróżnianie wpływa na zewnątrz formant przycisku. Nie ma wpływu na stan wyboru pole wyboru lub przycisk radiowy.

Formant przycisku podświetlenia automatycznie, gdy użytkownik kliknie i posiada lewy przycisk myszy. Podświetlenie jest usuwany, gdy użytkownik zwolni przycisk myszy.

Omówienie CButton |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CButton::GetState, CButton::SetCheck, CButton::GetCheck, BM_SETSTATE

Index