CButton::SetIcon

HICON SetIcon (HICON hIcon );

Wartość zwracany

Uchwyt ikony poprzednio skojarzone z przycisku.

Parametry

hIcon

Uchwyt ikony.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby skojarzyć nową ikonę z przycisku.

Iko&na będą automatycznie umieszczane w przycisk, wyśrodkowany przez default.nbsp; Jeśli ikona jest zbyt duży dla przycisku, zostanie on przycięty po obu stronach. Można wybrać inne opcje wyrównania, włącznie z następującymi:

W przeciwieństwie do CBitmapButton, która używa czterech bitmapy na przycisku, SetIcon używa tylko jedna ikona na przycisku. Gdy przycisk jest naciśnięty, ikona przesunięcie w dół i w prawo.

Omówienie CButton |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CButton::GetIcon, CBitmapButton::LoadBitmaps, bitmap

Index