CButton::SetCheck

nieważne SetCheck ( int nCheck );

Parametry

nCheck

Określa stan wyboru. Ten parametr może mieć jedną z następujących czynności:

Wartość Znaczenie
0 Ustawianie stanu przycisku niezaznaczone.
1 Ustawianie stanu przycisku kontroli.
2 Ustawianie stanu przycisku nieokreślone. Ta wartość może być używana tylko wtedy, gdy przycisk styl BS_3STATE lub BS_AUTO3STATE.

Uwagi

Ustawia lub resetuje stan wyboru w przycisk opcji lub pola wyboru. Ta funkcja Państwa nie ma wpływu na z przyciskiem.

Omówienie CButton |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CButton::GetCheck, CButton::GetState, CButton::SetState, BM_SETCHECK

Index