CButton::SetButtonStyle

nieważne SetButtonStyle ( UINT nStyle, BOOL bRedraw = TRUE );

Parametry

nStyle

Określa styl przycisku.

bRedraw

Określa, czy przycisk ma zostać odświeżone. Wartość niezerową odrysowania przycisku. Wartość 0 nie Przerysowuje przycisku. Ten przycisk jest odświeżana, domyślnie.

Uwagi

Zmienia styl przycisku.

Aby pobrać styl przycisku, należy użyć funkcji członek GetButtonStyle . Słowo bity styl przycisku pełna jest styl przycisku specyficzne.

Omówienie CButton |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CButton::GetButtonStyle, BM_SETSTYLE

Index