CButton::SetBitmap

HBITMAP SetBitmap (HBITMAP hBitmap );

Wartość zwracany

Uchwyt bitmapę poprzednio skojarzone z przyciskiem.

Parametry

hBitmap

Uchwyt bitmapę.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby skojarzyć nowej bitmapy z przycisku.

Mapa bitowa będą automatycz&nie umieszczane w przycisk, wyśrodkowany przez default.nbsp; Jeśli mapa bitowa jest zbyt duża dla przycisku, zostanie on przycięty po obu stronach. Można wybrać inne opcje wyrównania, włącznie z następującymi:

W przeciwieństwie do CBitmapButton, która używa czterech bitmapy na przycisku, SetBitmap używa tylko jednej bitmapy na przycisku. Po naciśnięciu przycisku mapy bitowej pojawia się przesunięcie w dół i w prawo.

Omówienie CButton |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CButton::GetBitmap, CBitmapButton, CBitmapButton::LoadBitmaps, bitmap

Index