CButton::GetState

UINT GetState ( ) Stała;

Wartość zwracany

Określa bieżący stan formantu przycisku. Można użyć następujących maski przeciwko wartość zwracany wyodrębnić informacje dotyczące stanu:

Maska Znaczenie
0x0003 Określa stan wyboru (tylko pola wyboru i przycisków opcji). Wartość 0 wskazuje, że ten przycisk jest niezaznaczone. Wartość 1 wskazuje, że przycisk jest zaznaczony. Przycisk opcji jest sprawdzana po nim – punktora. Pole wyboru jest zaznaczone, gdy zawiera ona symbolem X. 2 Wskazuje, że stan wyboru jest nieokreślona (trójstanowego pola wyboru tylko). Stan pola wyboru trójstanowego jest nieokreślony, gdy zawiera ona Deseń półtonów.
0x0004 Określa stan wyróżnienia. Wartość różną od zera wskazuje, że przycisk jest wyróżniony. Przycisk jest zaznaczany, kiedy użytkownik kliknie i posiada lewy przycisk myszy. Podświetlenie jest usuwany, gdy użytkownik zwolni przycisk myszy.
0x0008 Określa stan fokus. Wartość różną od zera wskazuje, że przycisk ma fokus.

Uwagi

Pobiera Państwo pole wyboru lub przycisk radiowy.

Omówienie CButton |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CButton::GetCheck, CButton::SetCheck, CButton::SetState, BM_GETSTATE

Index