CButton::GetIcon

(HICON GetIcon) stała;

Wartość zwracany

Uchwyt do ikony. NULL jeśli wcześniej określono żadna ikona.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie uchwyt ikony, ustawiona wcześniej za SetIcon, który jest skojarzony z przyciskiem.

Omówienie CButton |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CButton::SetIcon, CBitmapButton::LoadBitmaps, bitmap

Index