CButton::GetCursor

HCURSOR GetCursor);

Wartość zwracany

Uchwyt do obrazu kursora. NULL jeśli wcześniej określono nie kursora.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać dojście kursor, ustawiona wcześniej za SetCursor, który jest skojarzony z przyciskiem.

Omówienie CButton |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CButton::SetCursor, CBitmapButton::LoadBitmaps, bitmap

Index