CButton::GetCheck

int GetCheck ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość zwrócona przez formant przycisku utworzone za pomocą BS_AUTOCHECKBOX, BS_AUTORADIOBUTTON, BS_AUTO3STATE, BS_CHECKBOX, BS_RADIOBUTTONlub BS_3STATE styl jest jedna z następujących wartości:

Wartość Znaczenie
0 Stan przycisku jest niezaznaczone.
1 Stan przycisku jest sprawdzana.
2 Stan przycisku jest nieokreślona (stosuje się tylko wtedy, gdy przycisk styl BS_3STATE lub BS_AUTO3STATE ).

Jeśli przycisk ma inny styl, wartość zwracany jest 0.

Uwagi

Pobiera Państwo wyboru w przycisk opcji lub pola wyboru.

Omówienie CButton |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CButton::GetState, CButton::SetState, CButton::SetCheck, BM_GETCHECK

Index