CButton::GetButtonStyle

UINT GetButtonStyle ( ) Stała;

Wartość zwracany

Zwraca przycisk Style dla tego obiektu CButton.

Uwagi

Ta funkcja zwraca tylko wartości stylu BS_ , nie jakiekolwiek inne style okien.

Omówienie CButton |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CButton::SetButtonStyle, :: GetWindowLong

Index