CButton::GetBitmap

(HBITMAP GetBitmap) stała;

Wartość zwracany

Uchwyt na bitmapę. NULL jeśli wcześniej określono nie bitmapy.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać dojście bitmapy, ustawiona wcześniej za SetBitmap, który jest skojarzony z przyciskiem.

Omówienie CButton |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CButton::SetBitmap, CBitmapButton::LoadBitmaps, bitmap

Index