CBrush

Klasa CBrush hermetyzuje Pędzel interfejsu (GDI) systemu Windows grafiki urządzenia. Aby użyć obiektu CBrush , konstruowania obiektu CBrush i przekazać je do dowolnej funkcji Państwa CDC , która wymaga Pędzel.

Pędzle mogą być stałe, wyklutych lub deseniem.

Aby uzyskać więcej informacji o CBrush, zobacz Obiekty graficzne w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxwin.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC PROPDLG

Zobacz też CBitmap, CDC

Index