CBrush::operator HBRUSH

operatora (HBRUSH) stała;

Wartość zwracany

Jeśli pomyślne, uchwyt obiektu Windows GDI reprezentowane przez obiekt CBrush ; inny sposób NULL.

Uwagi

Użyj tego operatora, aby uzyskać załączony Windows GDI uchwyt obiektu CBrush . Ten operator jest operator odlewania, który obsługuje bezpośrednie użycie obiektu HBRUSH.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z obiektami graficznymi, zobacz Obiekty graficzne w Win32 SDK Programmer's Reference.

Omówie&nie CBrush |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index