CBrush::FromHandle

statyczne CBrush * PASCAL FromHandle ( HBRUSH hBrush );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CBrush w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Parametry

hBrush

Uchwyt do Pędzel GDI systemu Windows.

Uwagi

Zwraca wskaźnik do obiektu CBrush , gdy dojścia do okien HBRUSH obiektu. Jeśli obiekt CBrush nie jest już dołączony do uchwytu, tymczasowy obiekt CBrush zostanie utworzona i dołączone. Ten tymczasowy obiekt CBrush obowiązuje tylko do następnego aplikacja ma czas bezczynności w jego pętli zdarzenia. W tym czasie wszystkie tymczasowe obiekty graficzne są usuwane. Innymi słowy tymczasowy obiekt jest ważne tylko podczas przetwarzania w jednym oknie komunikatu.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z obiektami graficznymi, zobacz Obiekty graficzne w Win32 SDK Programmer's Reference.

Omówie&nie CBrush |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index