CBrush::CreateSysColorBrush

BOOL CreateSysColorBrush (int nIndex );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nIndex

Określa styl kreskowania pędzla. Może mieć jedną z następujących wartości:

Uwagi

Inicjuje kolor pędzla. Pędzel można następnie wybrać bieżący pędzel w dowolnym kontekście urządzenia.

Gdy aplikacja zakończy, przy użyciu pędzla, stworzony przez CreateSysColorBrush, należy wybrać pędzel tego kontekstu urządzenia.

Omówie&nie CBrush |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CBrush::CreateBrushIndirect, CBrush::CreateDIBPatternBrush, CBrush::CreateHatchBrush, CBrush::CreatePatternBrush, :: CreateSolidBrush, CBrush::CreateSolidBrush, :: GetSysColorBrush, CGdiObject::DeleteObject

Index