CBrush::CreateHatchBrush

BOOL CreateHatchBrush ( int nIndex, COLORREF crColor );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nIndex

Określa styl kreskowania pędzla. Może mieć jedną z następujących wartości:

crColor

Określa kolor pędzla, jak kolory RGB (kolor włazy). Zobacz COLORREF w więcej informacji można znaleźć w dokumentacji zestawu SDK Win32.

Uwagi

Inicjuje pędzla z określonym kreskowane deseni i kolorów. Pędzel można następnie wybrać bieżący pędzel w dowolnym kontekście urządzenia.

Omówie&nie CBrush |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CBrush::CreateBrushIndirect, CBrush::CreateDIBPatternBrush, CBrush::CreatePatternBrush, CBrush::CreateSolidBrush, CGdiObject::CreateStockObject, :: CreateHatchBrush

Index