CBrush::CreateBrushIndirect

BOOL CreateBrushIndirect (const LOGBRUSH * lpLogBrush );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

lpLogBrush

Punkty do struktury LOGBRUSH , zawierający informacje o pędzla.

Uwagi

Inicjuje pędzla z styl, kolor i deseń określone w LOGBRUSH struktury. Pędzel można następnie wybrać bieżący pędzel w dowolnym kontekście urządzenia.

Pędzle utworzone przy użyciu mapa bitowa monochromatyczna (1 płaszczyzny, 1 bit na piksel) jest rysowany za pomocą bieżące kolory tekstu i tła. Piksele reprezentowane przez bit ustawiona na 0 zostanie narysowany bieżący kolor tekstu. Piksele reprezentowane przez bit ustawiony na 1 będą pobierane z bieżącym kolorem tła.

Omówie&nie CBrush |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CBrush::CreateDIBPatternBrush, CBrush::CreatePatternBrush, CBrush::CreateSolidBrush, CBrush::CreateHatchBrush, CGdiObject::CreateStockObject, CGdiObject::DeleteObject, :: CreateBrushIndirect

Index