Członkowie klasy CBitmapButton

Budowa

CBitmapButton Obiekt CBitmapButton.
LoadBitmaps Inicjuje obiekt ładowania jednego lub kilku zasobów o nazwie bitmapy z pliku zasobów aplikacji i dołączanie bitmapy do obiektu.
AutoLoad Kojarzy przycisku w oknie dialogowym z obiektem klasy CBitmapButton , ładuje bitmap(s) przez nazwę i rozmiar przycisku, aby dopasować bitmapy.

Operacje

SizeToContent Rozmiar przycisku, aby pomieścić bitmapy.

Omówienie CBitmapButton |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index