CBitmapButton::SizeToContent

nieważne SizeToContent ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zmienić rozmiar bitmapy przycisk rozmiar bitmapy.

Omówienie CBitmapButton |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CBitmapButton::LoadBitmaps, CBitmapButton::AutoLoad

Index